Wychowywać w duchu tolerancji

czerwiec 28, 2007 | Opublikowany przez Jolanta Gajda w Inne

Zazwyczaj nie zajmuję się polityką, bo wolę angażować się w inne sprawy – takie, na które mam wpływ i gdzie coś mogę dobrego zrobić. Ale ostatnie poczynania ministra Giertycha nawet mnie wyprowadziły z równowagi – pewnie dlatego, że postępowanie tego pana, sposób wyrażania się i traktowania drugiego człowieka oraz jego propozycje odnośnie zmian w edukacji dotyczą bezpośrednio naszych dzieciaków, a ten temat bynajmniej nie jest mi obojętny.

Wczoraj dowiedziałam się, że istnieje w internecie list otwarty nauczycieli do pana ministra. Zacytuję tu niektóre fragmenty, bo dokładnie oddają również moje zdanie w tej kwestii:

::::::::::::::::::::::

Szanowny Panie Ministrze!

Wyrażamy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej godzących w takie wartości jak wolność sumienia, tolerancja, otwartość i swobodna wymiana myśli – wartości, które powinna szanować nowoczesna europejska szkoła.

Z niepokojem stwierdzamy, że działania Ministerstwa pod Pana kierownictwem tworzą klimat, w którym promuje się w szkołach jedynie słuszne poglądy, oparte na pseudonaukowych teoriach, populistycznych opiniach i krzywdzących stereotypach. Zabrania się prezentowania odmiennego punktu widzenia.(…)

Ograniczana jest wolność głoszenia poglądów opartych na idei równych praw i wolności oraz niezbywalnej godności każdego człowieka. Zmiany w kanonie lektur i wliczanie oceny z religii do średniej ocen uważamy za przejaw faworyzowania jednej opcji światopoglądowej.(…)

Sprzeciwiamy się retoryce nienawiści i pogardy wobec odmienności, której nie sposób zakwalifikować inaczej niż jako agresję słowną – niedopuszczalną zwłaszcza u tych, których zadaniem jest edukacja.(…)

Sprzeciwiamy się modelowi polskiej szkoły, z której w świat wyjdzie uczeń pełen uprzedzeń wobec inności, bojący się wyrażania własnych poglądów, idący pokornie i bezrefleksyjnie za głosem większości. Nie tak rozumiemy misję szkoły w Europie, na początku XXI wieku.(…)

::::::::::::::::::::::

List podpisywany jest nie tylko przez nauczycieli, ale i przedstawicieli innych zawodów, również przez studentów. Oczywiście także złożyłam swój podpis.

Bo ja swoje dzieci chcę wychować w duchu tolerancji, otwartości i szacunku do drugiego człowieka. Polowania na czarownice i palenie na stosie mieliśmy w średniowieczu. Teraz mamy XXI wiek. Myślę, że Panu Ministrowi pomyliły się epoki…

List protestacyjny znajduje się na stronie: www.protestnauczycieli.pl.

Komentarze (1)

Co Cię czeka w przyszłym roku?

grudzień 30, 2006 | Opublikowany przez Jolanta Gajda w Inne

Jeśli chciałbyś się tego dowiedzieć, wejdź tutaj:

Noworoczna przepowiednia – specjalnie dla Ciebie 🙂

Komentarze (0)

By te Święta były najpiękniejsze…

grudzień 22, 2006 | Opublikowany przez Jolanta Gajda w Inne

… ze wszystkich dotychczasowych.

Byśmy w gronie rodzinnym znaleźli ukojenie i odpoczynek od codziennych trosk i zmagań. Byśmy znaleźli czas na rozmowy z bliskimi, na refleksje o tym, co jest w życiu ważne. By nasze dzieci w pełni poczuły, że są przez nas kochane najbardziej na świecie.

By radość z dawania i bycia obdarowywanym udzielała się nam wszystkim. By zapach igliwia, wspólne kolędowanie, rozmowy przy wigilijnym stole napełniły nas pozytywną energią, dzięki której będziemy mogli z nowymi siłami rozpocząć Nowy Rok.

Jednym słowem – Wesołych Świąt! 🙂

dzieci czekają na prezenty

Komentarze (0)